WIELKIE PODZIĘKOWANIE DLA AUTORA KSIĄŻKI

Wdzięczny czytelnik:-)

Potęga podświadomości

Valid XHTML 1.0 Strict

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM

POTĘGA PODŚWIADOMOŚCI

Joseph Murphy

Roadział XVIII

Jak podświadomość usuwa zahamowania umysłu

Każdy problem kryje w sobie rozwiązanie. Każde pytanie zawiera odpowiedź. Nie widząc wyjścia z trudnej sytuacji, najlepiej zrobisz powierzając rzecz podświadomości. Możesz być pewien, że w swojej mądrości umie ona i zechce ukazać ci właściwą drogę. Pozytywne nastawienie umysłu, jakim jest wiara, że twórcza inteligencja podświadomości rozwiąże twój problem, pozwoli ci znaleźć odpowiedź oraz działać mądrze i skutecznie.

Jak pozbyć się nawyku lub go nabrać

Człowiek żyje przyzwyczajeniem. Sterowanie funkcjami nawykowymi to jedno z głównych zadań podświadomości. Nauczyłeś się pływać, jeździć na rowerze, tańczyć i prowadzić samochód dzięki temu, że ćwiczyłeś tak długo, aż te umiejętności wryły ci się w podświadomość; odtąd wszystkim rządzą nabyte przez ćwiczenia odruchy. Zatem tak zwana "druga natura" człowieka to nawykowe, podświadome sterowanie pewnymi myślami albo działaniami. Każdy człowiek ma swobodę nabywania dobrych albo złych nawyków. Jeśli ktoś przez dłuższy czas wprawia się w negatywnych myślach lub działaniach, zacznie w końcu podlegać nakazom przyzwyczajenia. W ten właśnie sposób zadziała prawo podświadomości.

Jak pozbył się nałogu

Pan Jones powiedział mi: "Nieraz ogarnia mnie nieodparta chęć, żeby się napić, i wtedy przez dwa tygodnie nie trzeźwieję. Po prostu nie umiem nad tym zapanować."

Nieszczęśnik doświadczał tego stale. Alkoholowe wyskoki weszły mu w nawyk. Miał, co prawda, jak mi mówił, na tyle silną wolę, aby przez jakiś czas opierać się pokusie. Jednak stałe zmagania z pragnieniem alkoholu wpędzały go w coraz bardziej rozpaczliwą sytuację. Kilkakrotnie bez skutku próbował nad tym zapanować, ale w końcu dał za wygraną i poczuł się bezradny wobec nałogu. Stałe wyobrażenie bezsilności i beznadziei wpływało mocno na jego podświadomość, ze słabego człowieka robiąc nałogowca, którego spotykały same niepowodzenia.

Swego czasu rozpił się z własnej woli i z wolna zaczynał rozumieć, że skoro sam wpadł w nałóg, sam zdoła też z niego wyjść. Nauczyłem go, jak godzić funkcje świadomości i podświadomości - jest to warunkiem realizacji myśli i życzeń. Skoro wyrobił w sobie nawyk, który prowadził do nieszczęścia, mógł też wytworzyć nowe przyzwyczajenie, które przywiodłoby go do wstrzemięźliwości, wolności i wewnętrznego spokoju. Ponieważ zaś u źródeł jego pijaństwa leżała wolna decyzja, był w stanie dzięki tej samej wolności wprawić się w pozytywnych zachowaniach. Zaczął więc zwalczać myśl, że jest bezsilny wobec nałogu. Zdążył już uświadomić sobie, że przeszkodą w wyleczeniu jest jedynie jego sposób myślenia. Dlatego nie było powodu, żeby musiał narzucać cokolwiek swoim myślom.

Potęga wyobraźni

Mój pacjent zwykł więc całkowicie odprężać się fizycznie i umysłowo, wprawiając się w stan transu. Wyobrażał sobie, że odzwyczaił się od alkoholu, pozostawiając ufnie podświadomości sposób, w jaki ma to nastąpić. W duchu widział, jak córka gratuluje mu uwolnienia się od nałogu: "Jak dobrze, tato, że wróciłeś do domu!" Pijaństwo bowiem sprawiło, że żona i córka odeszły od niego. Orzeczeniem sądu zabroniono mu nawet widywać rodzinę. Ćwiczenia umysłu odbywał z idealną regularnością. Kiedy tylko groziło mu rozproszenie, przypominał sobie wzruszony głos i rozpromieniony uśmiech córki. Powolutku, krok po kroku, przestawiał myślenie na nowe tory. Niestrudzenie oddawał się temu zadaniu, mając pewność, że prędzej czy później wpoi podświadomości nowy model zachowania.

Porównałem jego świadomość do kamery, podświadomość zaś do światłoczułego filmu, który utrwala obrazy. Zrobiło to na nim duże wrażenie, i tym bardziej starał się o wyraziste wyobrażenia. Filmy wywołuje się w ciemności - podobnie i wizje w wyobraźni nabierają postaci w ciemni podświadomości.

Znaczenie koncentracji

Ten mężczyzna zrozumiał, na czym polega działanie jego podświadomości, dlatego zbędny stał się wysiłek umysłu. Spokojnie zebrawszy myśli, utożsamiał się z wymarzoną sceną w całej jej plastyczności. Ten film wyświetlał sobie stale, aż jego umysł i uczucia bez reszty przeniknęło wyobrażone zdarzenie. Nie miał już cienia wątpliwości, że się wyleczy. Ilekroć czuł, że zbliża się pokusa, odwracał myśli od złudnych radości alkoholu i wprawiał się w radosny nastrój, jaki budziła w nim myśl o rychłym powrocie na łono rodziny. Miał niezachwianą nadzieję, że jego wyobrażenia staną się rzeczywistością.

Wreszcie osiągnął sukces. Dziś jest prezesem ogromnego przedsiębiorstwa i jednym z najszczęśliwszych ludzi, jakich znam.

Nazywał siebie pechowcem

Prężny przedsiębiorca, pan Block, mówił mi, że niedawno osiągał 20 tysięcy rocznego dochodu, ale od trzech miesięcy prześladuje go pech; potrafi, co prawda, zainteresować nowych klientów, ale tuż przed złożeniem zamówienia wycofują się. Uznał, że jest zawodowym pechowcem.

Wniknąłem głębiej w sprawę i odkryłem, że właśnie przed dwoma miesiącami pan Block zaznał gorzkiego rozczarowania ze strony jednego z klientów-dentysty, który w ostatniej chwili wycofał się z przygotowanej już umowy. Odtąd żył w podświadomym strachu, że inni kontrahenci zachowają się tak samo. Wszędzie wietrzył niespodziewane przeszkody. Świadome i podświadome wyobrażenia skłaniały go do całkowicie pesymistycznej i nieprzychylnej postawy. "Spotkało mnie to, czego się najbardziej bałem", mawiał.

Pan Block uświadomił sobie, że przyczyna zła tkwi w sposobie myślenia i że musi go gruntownie zmienić. Swoją rzekomą pechową passę przerwał, oddając się regularnie na-stępującemu rozważaniu: "Zrozumiałem, że stanowię jedność z nieskończenie mądrą podświadomością, która nie zna przeszkód ani barier. Żyję w radosnym oczekiwaniu dobra. Na moje myśli reaguje podświadomość. Wiem, że nic nie oprze się jej bezgranicznej mocy. Jej mądrość doprowadzi zaczęte dzieło do pomyślnego końca. Przeze mnie działa twórcza mądrość. Cokolwiek rozpocznę, kończę z powodzeniem. Celem mojego życia jest służyć wszystkim ludziom, a zwłaszcza działać dla dobra kontrahentów. Moja praca przynosi obfite owoce, zgodnie z wolą Bożą."

Modlitwę tę powtarzał co rano przed spotkaniem z klientami i kończył nią dzień. Po krótkim czasie zaczęło się dla niego pasmo sukcesów.

Jak bardzo pragniesz spełnienia marzeń?

Młody uczeń Sokratesa zapytał go kiedyś, jak zdobyć mądrość. Ten odpowiedział: "Chodź ze mną!" Zaprowadził młodzieńca nad rzekę i zanurzył go w wodzie. Chłopak walczył rozpaczliwie, by złapać oddech. Wreszcie Sokrates go puścił. Kiedy uczeń doszedł do siebie, Sokrates zapytał: - Czego najbardziej pragnąłeś, będąc pod wodą?

- Powietrza - odparł chłopiec.

Na to słynny filozof oznajmił: - Kiedy zapragniesz mądrości równie mocno, jak dusząc się pragnąłeś powietrza, posiądziesz ją.

Ktoś, kto zapragnie czegoś z całego serca, kto widzi wyraźną drogę do celu i gotów jest nią konsekwentnie podążać, na pewno zrealizuje swój zamiar.

Jeśli szczerze pragniesz spokoju, zaznasz go. Nawet najbardziej niesprawiedliwy szef i nielojalny przyjaciel nie zdołają wyprowadzić z równowagi kogoś, kto świadom jest swojej duchowej i psychicznej siły. Wiedząc, czego chcesz, potrafisz też zapobiec temu, aby nienawiść, złość i nieżyczliwość okradły cię ze spokoju, równowagi, zdrowia i pomyślności. Kiedy zdołasz skierować myśli na swój życiowy cel, tracą znaczenie ludzie, sytuacje i wydarzenia, przez co nie mogą cię już dotknąć ani zdenerwować. Głównym celem twojego życia jest znaleźć spokój, zdrowie, jasność umysłu, wewnętrzną równowagę i dobrobyt. Twoje myślenie, choć niematerialne i niewidzialne, stanowi jednak wielki potencjał dobra.

Dlaczego alkohol nie przynosi ulgi

Chciałbym tu opowiedzieć historię pewnego żonatego mężczyzny, ojca czworga dzieci, który w podróże służbowe zabierał potajemnie kochankę. Był człowiekiem schorowanym, pobudliwym, kłótliwym i nie potrafił zasnąć bez leków. Środki, jakie zapisał mu lekarz, nie pomagały na wysokie ciśnienie. Wciąż coś mu dolegało, a lekarze byli bezradni. W dodatku pił na umór.

Korzeniem zła, rzecz jasna, było głębokie podświadome poczucie winy, wywołane jego notoryczną niewiernością, która kłóciła się z jego przekonaniami religijnymi, głęboko zakorzenionymi w podświadomości. Dlatego topił sumienie w alkoholu. Tak jak u ciężko chorych uśmierza się czasem ból morfiną i kodeiną, tak on szukał podobnego odurzenia w piciu. W ten sposób dolewał oliwy do ognia.

Zwrot ku dobremu

Słuchał uważnie, gdy objaśniałem działanie ludzkiego umysłu. Zrozumiał, wyciągnął z tego konsekwencje i przerwał podwójne życie. Widział, że jego nieumiarkowane picie to tylko nieświadoma próba ucieczki od problemu. Najpierw należało usunąć tkwiącą w podświadomości przyczynę zła; dopiero potem możliwe było uzdrowienie.

Zaczął wywierać na swoją podświadomość pożądany wpływ, powtarzając trzy razy dziennie następującą modlitwę: "Mój umysł pełen jest spokoju, równowagi i niewzruszonej pewności. Mam swoją cząstkę w nieskończenie mądrym powszechnym umyśle. Nie boję się niczego w przeszłości, teraźniejszości ani przyszłości. Nieskończenie mądra podświadomość kieruje mną na wszystkich drogach. Odtąd w każdej kłopotliwej sytuacji okazuję pewność, spokój i ufność. Całkowicie wyzwoliłem się z pijaństwa. Panuje we mnie spokój, wolność i radość. Wybaczam sobie - ale też doznaję wybaczenia. Odtąd moim myśleniem kierować będą samodyscyplina i niezachwiana ufność."

Modlitwę tę powtarzał często mając pełną świadomość tego, co i dlaczego robi. Jasno wytyczony cel dawał mu też całkowitą ufność i niewzruszone zaufanie do siebie. Wiedział, że ta powoli, żarliwie i świadomie powtarzana modlitwa stopniowo wryje mu się w podświadomość. Odczytywał tę modlitwę z kartki, widział ją, słyszał i wpoił podświadomości. Zatarło się w niej wszystko, co negatywne, co wcześniej rzucało cień na jego życie.

Światło odpędza ciemność. Konstruktywna myśl niszczy negatywną. W ciągu miesiąca stał się zupełnie nowym człowiekiem.

Potrzeba samopoznania

Może uzależniłeś się od narkotyków albo alkoholu? Zastanów się uczciwie nad sobą i spójrz prawdzie w oczy! Wielu ludzi nie wyleczyło się z alkoholizmu tylko dlatego, że brakło im odwagi samopoznania.

Nałóg tych ludzi to choroba wywołana lękiem albo wewnętrzną niepewnością. Nie umieją pokierować własnym życiem i uciekają do kieliszka jako sposobu ucieczki przed odpowiedzialnością. Każdy alkoholik jest człowiekiem bezwolnym, choć często lubi się chwalić siłą woli. Jeśli nałogowy pijak powiada: "Nie wypiję już ani kropelki", znaczy to, że stale brak mu siły, żeby wcielić tę słuszną decyzję w życie. Skąd miałby wziąć tę siłę? Żyje w więzieniu, do którego sam się wtrącił; jest niewolnikiem nałogu, który zawładnął całym jego życiem.

Jak nabrać siły, by się wyswobodzić

Jeśli jesteś alkoholikiem, zerwanie z nałogiem jest dla ciebie sprawą życia i śmierci. Potrzebną do tego siłę da ci wyobrażenie wolności i wewnętrznego spokoju. Kiedy na stałe wejdzie ci ono w nawyk, zapadnie w podświadomość, wyzwoli cię od jakiegokolwiek pragnienia alkoholu. Ze zrozumienia na nowo funkcji swojego umysłu czerpać możesz pewność i siłę, które uwolnią cię od nałogu.

Wyleczenie w 51 procentach

Jeśli szczerze pragniesz uwolnić się od niebezpiecznego nawyku, wyleczyłeś się już w 51 procentach. Kiedy chęć rzucenia nałogu bierze górę nad chęcią pozostania przy nim, nietrudno będzie ci całkiem się go pozbyć.

Twoja podświadomość powiększa działanie każdej myśli, jaką jej wpoisz. Jeśli ktoś zajmie umysł wyobrażeniem wolności (wolności od nałogu) oraz spokoju ducha i skupi się na tym nowym celu, wprawi się stopniowo w nastrój radosnej nadziei, potrzebny do urzeczywistnienia takiego zamiaru. Każde przeżywane uczuciowo wyobrażenie zostanie przyjęte i zrealizowane przez podświadomość.

Prawo substytucji

Myśl często o tym, że nie darmo się męczyłeś, że na pewno się wyleczysz. Mimo to, byłoby niemądrze nakładać sobie jakiegokolwiek ograniczenia dłużej, niż to konieczne.

Alkoholizm prowadzi na dłuższą metę do duchowej i fizycznej ruiny. Możesz czerpać odwagę z myśli, że za twoją decyzją przezwyciężenia nałogu stoi ogromna moc podświadomości. Gdyby myśl o rozstaniu z "miłym" nałogiem choć przez chwilę cię zasmuciła, skup się natychmiast na radości czekającego cię wyzwolenia. To jest właśnie prawo substytucji. To wyobraźnia przywiodła cię do kieliszka - tej samej sile zawierz w drodze do wolności i spokoju. Pierwsze kroki będą na pewno niełatwe, ale wspaniała nagroda jest blisko. Myśląc o przyszłych radościach pokonasz ten kryzys jak matka, która wkrótce zapomina o bólach rodzenia. Będziesz mógł nacieszyć się owocem swoich wysiłków: nowo odkrytą wolnością.

Przyczyna alkoholizmu

Przyczyna alkoholizmu - jak i wszelkiego zła - leży w negatywnym i destruktywnym myśleniu: "Albowiem taki jest człowiek, jakie myśli w jego sercu ". Alkoholik cierpi na poczucie głębokiego niedowartościowania, bezradności i beznadziejności, z którym częstokroć idzie w parze silna niechęć do świata. Niezależnie od usprawiedliwień, jakie znajduje dla swojej słabości, można ją w gruncie rzeczy sprowadzić do jednej jedynej przyczyny - mianowicie, do błędnego sposobu myślenia.

Trzy magiczne kroki

Krok pierwszy: Odpręż umysł i ciało. Wpraw się w trans, który wzmocni twoją gotowość, da ci wewnętrzną równowagę i najlepiej przygotuje do drugiego kroku.

Krok drugi: Ułóż sobie krótkie i łatwe do zapamiętania hasło i powtarzaj je aż do zaśnięcia. Dobrym przykładem byłoby takie zdanie: "Oto znalazłem trzeźwość i spokój, dziękuję". Dla lepszego zapamiętania możesz powtarzać hasło głośno albo bezgłośnie, ale poruszając wargami. Powtarzaj przytoczone wyżej zdanie tak długo, aż nastąpi reakcja emocjonalnego wyzwolenia.

Krok trzeci: Tuż przed zaśnięciem idź za przykładem Goethego. Wyobrażaj sobie, że stoi przy tobie serdeczny przyjaciel albo ktoś z twoich bliskich. Oczy masz zamknięte, jesteś fizycznie i psychicznie odprężony. Spróbuj teraz jak najplastyczniej roztoczyć przed sobą wizję uszczęśliwionego przyjaciela, który ściska ci rękę i mówi: "Gratuluję!" Zobacz w wyobraźni jego uśmiech, usłysz głos, poczuj uścisk dłoni - wszystko to jest rzeczywistością. Gratulacje dotyczą twojego zupełnego wyzwolenia od alkoholu. Wyświetlaj sobie w umyśle ten film tak długo, aż nastąpi pożądana reakcja podświadomości.

Nigdy nie trać otuchy

Gdyby miały cię nachodzić lęki albo wątpliwości, spoglądaj ufnie w przyszłość, która przyniesie ci szczęście i wyzwolenie. Pamiętaj, że w twojej podświadomości drzemie ogromna siła i że możesz ją obudzić myślą i wyobrażeniem - a to doda ci otuchy, siły i pewności siebie. Nie poddawaj się, walcz dalej - a osiągniesz cel.

STRESZCZENIE:

 1. Każdy problem kryje w sobie rozwiązanie. Każde pytanie zawiera odpowiedź. Nieskończona mądrość przychodzi z pomocą temu, kto wzywa ją w ufnej wierze.
 2. Główną funkcją podświadomości jest wyrabianie w tobie przyzwyczajeń. Nie istnieje dobitniejszy przykład jej siły niż potęga nawyków, kształtujących ludzkie życie. Człowiek jest więźniem przyzwyczajenia.
 3. Przez stałe powtarzanie tego, co myślimy albo robimy, podświadomość wpaja sobie wzorce automatycznych reakcji albo zachowań. Dzięki temu uczymy się chodzić, pływać, tańczyć, pisać na maszynie, prowadzić samochód itd.
 4. Masz wolny wybór. Możesz wybrać dobry albo zły nawyk. Dobrym nawykiem jest modlitwa.
 5. Podświadomość urzeczywistni każde wyobrażenie, jakie będziesz jej wpajać z wiarą i uporem.
 6. Jedyną przeszkodą na drodze do sukcesu są twoje negatywne myśli i wyobrażenia.
 7. Ilekroć poczujesz, że ulegasz rozproszeniu, przywołaj się do porządku i ponownie skup myślenie na celu, do którego dążysz. Wyrób w sobie nawyk takiej umysłowej autodyscypliny.
 8. Twoją świadomość można porównać do aparatu fotograficznego, podświadomość zaś do światłoczułego filmu, który utrwala kolejne obrazy.
 9. Nie istnieją żadne złe passy, tylko zgubne skutki twoich lęków. Działaj zatem zawsze w poczuciu pewności, że wszelkie przedsięwzięcia doprowadzą cię do sukcesu. Wyobrażaj sobie, że dotarłeś do celu, i trwaj przy tej wizji uparcie.
 10. Ktoś, kto chce zerwać ze starym nawykiem, powinien działać w mocnym przeświadczeniu, że wyzwolenie uczyni go zdrowszym i szczęśliwszym. Kiedy tylko chęć zerwania z "miłym" nałogiem stanie się silniejsza od chęci jego zachowania, będziemy już w połowie drogi.
 11. Cudze słowa i czyny mogą urazić cię tylko wtedy, kiedy im na to pozwolisz w myślach i uczuciach. Nigdy nie trać z oczu celu, jakim jest spokój, harmonia i radość. To ty myśleniem tworzysz sobie świat.
 12. Picie na umór jest ucieczką od rzeczywistości. Prawdziwą przyczyną pijaństwa jest negatywne i destruktywne myślenie. Wyleczy się z niego każdy, kto w myśleniu skupi się na wolności, trzeźwości i doskonałości, kto wczuje się w przyszłe szczęście, jakiego zazna dzięki wyzwoleniu od nałogu.
 13. Wielu ludzi trwa w szponach alkoholizmu tylko dlatego, że brak im odwagi, aby przyznać się przed sobą do nałogu.
 14. To samo prawo podświadomości, które dotychczas zniewalało cię i ograniczało twoją swobodę działania, obdarzy cię teraz wolnością i szczęściem. Od ciebie tylko zależy, jak zastosujesz tę przemożną zasadę.
 15. To siła wyobraźni przywiodła cię do kieliszka. Wyobraź sobie, że wyzwoliłeś się od nałogu - a ta sama siła cię wyzwoli.
 16. Prawdziwą przyczyną alkoholizmu jest negatywne i destruktywne myślenie. "Albowiem taki jest człowiek, jakie myśli w jego sercu".
 17. Strach i zwątpienie, które dręczą twoją duszę, odegnasz łatwo, zawierzając się Bogu.