WIELKIE PODZIĘKOWANIE DLA AUTORA KSIĄŻKI

Wdzięczny czytelnik:-)

Potęga podświadomości

Valid XHTML 1.0 Strict

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM

POTĘGA PODŚWIADOMOŚCI

Joseph Murphy

Rozdział V

Duchowe uzdrowienie w naszych czasach.

To zrozumiałe, że każdy z nas zastanawia się, jak najlepiej leczyć fizyczne i psychiczne niedomagania człowieka. Co powoduje uzdrowienie, gdzie znaleźć uzdrowicielską siłę - któż nie zadawał sobie takich pytań_ Odpowiedź jest taka: moc uzdrowicielska spoczywa w podświadomości każdego człowieka. Do ozdrowienia wystarczy, aby chory zmienił nastawienie umysłu.

Nigdy nikogo nie uleczył kapłan, psycholog, psychiatra, lekarz medycyny konwencjonalnej czy niekonwencjonalnej. Stare przysłowie powiada : "Lekarz opatrzy, Bóg wyleczy" Psycholog albo psychiatra leczy pacjentów tylko dzięki temu, że usuwa wszystko, co tłumi podświadomość, będącą źródłem zdrowia. Podobnie chirurg przywraca niezakłócony obieg prądów uzdrowicielskich, usuwając przy nim fizyczne przeszkody. Żaden lekarz, chirurg ani uzdrowiciel nie może twierdzić, że to on " wyleczył" pacjenta. Istnieje tylko jedna moc uzdrowicielska , która niejedno ma imię - natura, życie, Bóg, zasada twórcza, powszechna mądrość, moc podświadomości.

Jak już mówiliśmy, jest wiele sposobów, aby pokonać bariery intelektualne, emocjonalne i fizyczne, które tamują tętniące w nas życie. Jeśli ktoś sprowadzi na właściwe tory uzdrowicielską moc drzemiącą w jego podświadomości, oczyści go ona z wszelkich chorób. Owa uzdrowicielska zasada działa we wszystkich ludziach bez względu na ich pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie. Podświadomość leczy także rany i urazy ateisty lub agnostyka.

Podstawą nowoczesnej terapii duchowej jest prawda o tym, że podświadomość reaguje stosownie do jakości i głębi wiary, jaką się żywi. Tak świecki, jak i kościelny uzdrowiciel duchowy słucha przykazań Pisma świętego i zamykając drzwi wchodzi "do swojej izdebki"- to znaczy odpręża się , uwalnia umysł od wszelkich błahostek, skupiając się wyłącznie na powszechnej zasadzie uzdrowicielskiej. Zamyka się w umyśle na wszelkie zjawiska i wydarzenia świata fizycznego, ufnie powierzając podświadomości swoją sprawę. Wie on, że wewnętrzne olśnienie objawi mu najlepsze rozwiązanie.

Najwspanialsze jest takie odkrycie: Wyobraź sobie jak najelastyczniej, że pożądany efekt się urzeczywistnił ; zasada życia odpowie wtedy na twoją świadomą decyzje i wyraźne pragnienie. Oto bowiem prawdziwe znaczenie biblijnych słów: "A o cokolwiek będziecie prosić w modlitwie, wierząc - otrzymacie" (MT21,22) Na tym polega terapia modlitwą , jaką uprawiają w naszych czasach duchowi uzdrowiciele.

Jedyny proces uzdrowicielski

Istnieje wyłącznie jedna, powszechna zasada uzdrowicielska, działająca w człowieku, zwierzęciu, drzewie, trawie, wietrze, ziemi - krótko mówiąc, we wszystkim co żyje. W całym królestwie zwierząt, roślin i minerałów zasada życia objawia się instynktem i prawem wzrostu. Ale tylko człowiek potrafi sobie w pełni uświadomić tę zasadę i pokierować nią przez podświadomość, zaznając wielkich dobrodziejstw.

Istnieje wiele technik i metod korzystania z tej uniwersalnej siły; proces uzdrowicielski jednak jest tylko jeden, a jest nim wiara. Bo przecież: " Według wiary waszej niech wam się stanie".

Prawo wiary

Wszystkie religie świata podaja do wierzenia pewne treści, które objaśnia się w różne sposoby. Prawo życia zaś to po prostu prawo wiary. W co wierzysz myśląc o sobie, o życiu i o wszechświecie? Bo przecież:" Według wiary waszej niech wam się stanie".

Wiara to pewna duchowa rzeczywistość, zależna od twoich nawyków myślowych, która we wszystkich fazach życia pobudza podświadomość. Musisz zrozumieć, ze Biblia nie mówi o wierze w rytuał, ceremonię, formę instytucje, w jakiegoś człowieka lub formułę; musisz zrozumieć, że treść twojej wiary jest tożsama z treścią twoich myśli. Co pomyślisz, w to uwierzysz: " Wszystko możliwe dla tego, kto wierzy."

Niedorzecznością jest sądzić, że istnieje cokolwiek, co mogło Bi ci zaszkodzić samo z siebie. Nie jest to najważniejsze, w co wierzysz, ale samo to , że wierzysz. Wszystkie bowiem doznania, działania, zdarzenia i sytuacje w twoim życiu są jedynie oddźwiękiem, reakcją na twoje myśli.

Na czym polega terapia modlitwą?

W terapii modlitwą zespala się funkcje świadomości i podświadomości, kierując je w naukowy i przemyślany sposób ku określonemu celowi. W modlitwie naukowej musisz dokładnie wiedzieć, co i dlaczego robisz. Pokładać ufność w prawie uzdrowienia i z tej właśnie ufności korzysta terapia modlitwą, zwana też czasem modlitwą naukową albo uzdrowicielstwem duchowym.

Wybierz sobie ideę, wizję lub plan, którego urzeczywistnienia chciałbyś doczekać. Myśl o tym albo wyobrażenie tego zapadnie w podświadomość dzięki temu, że plastycznie wyobrazisz sobie jego realizację. Jeśli z niezachwianą wiara wyobrażać sobie będziesz spełnienie takich pragnień, modlitwa twoja zostanie wysłuchana. Terapia modlitwą polega na konkretnych działaniach umysłu, skierowanych na wyraźny cel.

Załóżmy, ze chcesz tę metodą pokonać jakąś trudność. Zdajesz sobie sprawę, że kłopoty(chorobę albo cokolwiek innego)spowodowały negatywne myśli, które - co gorsza umocnione strachem - wryły się w twoją podświadomość. Z drugiej strony masz krzepiącą pewność, że jeśli tylko przegnasz wszystkie czarne myśli, zdołasz ten ciężar zrzucić.

Przemów zatem wprost do uzdrowicielskiej mocy, jaka spoczywa w podświadomości. Przypomni sobie, jak wielka i mądra to siła. Pamiętaj o tym, pokonaj strach i wszystkie fałszywe wyobrażenia, jakie zagnieździły się w twoim umyśle.

Podziękuj później za uzdrowienie, którego na pewno dostąpisz, i nie myśl o kłopotach, dopóki znów nie poczujesz potrzeby modlitwy. Nie pozwól, aby podczas modlitwy powstały negatywne myśli albo niewiara w uzdrowienie. Silna wiara, stapia świadomość i podświadomość w harmonijną całość, która dla ciebie oznacza leczniczą moc.

Co znaczy "uzdrawianie modlitwą" i jak działa ślepa wiara.

Tak zwane "uzdrawianie modlitwą" nie ma nic wspólnego z wiarą biblijną, która polega na poznaniu powiązań między świadomością a podświadomością. Uzdrowiciel leczy bez prawdziwego, naukowego zrozumienia działających sił. Twierdzi on zazwyczaj, że posiadł "wyjątkowy dar" uzdrawiania - jednak ewentualny sukces można tłumaczyć tylko ślepą wiarą chorego.

I tak, w Afryce Południowej oraz wśród ludów prymitywnych całego świata medycy leczą poprzez magiczne śpiewy i tańce. W innych przypadkach uzdrowienie tłumaczy się dotknięciem relikwii. Najważniejsze, aby chory był całkowicie przekonany o skuteczności stosowanych środków.

Uzdrowieniem jest każde działanie które uwalnia umysł od lęków i trosk, napełniając go mocną wiarą i oczekiwaniem dobra. Spójrzmy na przykład ślepej wiary. Znamy już postać słynnego lekarza Franza Antona Mesmera. W roku 1776 tłumaczył on swoje sukcesy uzdrowicielskie stosowaniem sztucznych magnesów, które przesuwał po chorych częściach ciała. Później zrezygnował z tego, tworząc teorię "zwierzęcego magnetyzmu". Twierdził że jest to fluid wypełniający cały kosmos, najsilniej jednak występujący w organizmie człowieka.

Ów magnetyczny fluid przechodził rzekomo od niego na pacjentów i uzdrawiał ich. Wkrótce zaczęły do niego napływać gromady chorych - i rzeczywiście, było sporo niezwykłych uzdrowień.

Kiedy Mesmer zamieszkał w Paryżu, rząd mianował komisję złożoną z lekarzy i członków Akademii Nauk. Należał do niej także Benjamin Franklin. Raport komisji potwierdził wprawdzie uzdrowienia, którymi chlubił się Mesmer; nie znaleziono jednak żadnych przesłanek co do słuszności jego teorii fluidów i przyjęto, że jedynym źródłem zaskakujących uzdrowień była wyobraźnia pacjenta.

Niebawem Mesmera wydalono z kraju; zmarł w roku 1815. W krótki czas później doktor Braid z Manchesteru wykazał naukowo, iż nie istnieje żaden związek między rzekomym fluidem magnetycznym a uzdrowieniami doktora Mesmera. Drogą sugestii wprawiał on badane przez siebie osoby w sen hipnotyczny, aby w tym stanie wywołać u nich zjawiska podobne do tych, które Mesmer przypisywał działaniu magnetyzmu.

Najwyraźniej wszystkie te uzdrowienia powodował wpływ silnej sugestii na wyobraźnie i podświadomość pacjenta. Ponieważ w owych czasach nie znano jeszcze tła owych zjawisk, można tu mówić wyłącznie o ślepej wierze.

Znaczenie wiary subiektywnej

Jak już opisywaliśmy, podstawowe prawo umysłu stanowi, że na podświadomość (umysł subiektywny) każdego człowieka równie mocno wpływa jego własna świadomość(umysł obiektywny), jak i cudza sugestia. Jeśli wierzysz w coś, podświadomość - niezależnie od twojego obiektywnego nastawienia - będzie się kierować wyłącznie daną sugestią, i twoje pragnienie spełni się.

Uzdrowienia duchowe, polegają wyłącznie na działaniu czysto subiektywnej wiary, która powstaje dzięki temu, że świadomość(umysł obiektywny) odrzuca wszelkie rozumowe zastrzeżenia.

Dla fizycznego uzdrowienia pożądane jest oczywiście, aby przekonanie subiektywne pokrywało się z obiektywnym. Jeśli jednak zdołasz tak odprężyć umysł i ciało że twoja podświadomość stanie się szczególnie podatna na subiektywne wrażenia, bezgraniczna wiara nie będzie konieczna.

Niedawno pewien jegomość spytał mnie: " Niby dlaczego miałby mnie uzdrawiać ksiądz? Nie uwierzyłem ani w jedno jego słowo, kiedy mówił mi, że nie istnieje ani choroba, ani materialny świat."

Wspomnianemu panu twierdzenie to wydało się całkowitym absurdem i potraktował je przede wszystkim jako obrazę swojej inteligencji. Mimo to łatwo wytłumaczyć jego uzdrowienie. Polecono mu . by przez chwilę zachowywał się całkowicie biernie, nic nie mówił ano o niczym nie myślał. Wtedy ksiądz wprawił się w stan podobny do transu i przez pół godziny spokojnie sugerował swojej podświadomości, że jego gość całkowicie wyzdrowieje na duszy i umyśle i że zacznie prowadzić harmonijne i zrównoważone życie. Chory poczuł nagle niezwykłą ulgę i od tej chwili był zdrów.

Stosując się do poleceń księdza i całkowicie biernie poddając się jego leczeniu, wspomniany mężczyzna dokonał aktu wiary subiektywnej, którym otworzył się w podświadomości na sugestie duchownego. Tym samym powstało bezpośrednie połączenie, jak gdyby hipnotyczna więź między podświadomością leczącego i pacjenta.

Uleczeniu nie przeszkodziła więc przeciwna autosugestia pacjenta, wywołana jego obiektywną niewiarą w zdolności uzdrowicielskie i w teorie księdza. W opisanym powyżej stanie półsnu opór świadomości maleje bowiem skrajnie, dzięki czemu nie może przeszkodzić uleczeniu. Podświadomość pacjenta - poddana całkowicie sugestii z zewnątrz - odpowiednio zareagowała, przynosząc uzdrowienie.

Istota i skutki leczenia na odległość.

Załóżmy, że dowiadujesz się o ciężkiej chorobie twojej matki, która mieszka w innym mieście. Natychmiastowa szybka pomoc jest w tym przypadku wykluczona, możesz jednak wspierać matkę modlitwą " Albowiem Ojciec, który żyje w Tobie, niesie radę i pomoc."

Twórcze prawo umysłu zawsze i wszędzie działa dla ciebie. Ponieważ podświadomość reaguje całkiem automatycznie, leczenie na odległość polega po prostu na tym, że przywołujesz wizję harmonii i szczęścia. Istnieje tylko jedna, wspólna dla wszystkich twórcza podświadomość - a zatem wyobrażenie, jakie przekażesz jej w swoim umyśle , podziała na podświadomość matki. Dzięki medium, jakim jest uniwersalna podświadomość, twoje myśli o witalności i zdrowiu przenoszą się dalej, wyzwalając zwykły proces, który uleczy organizm twojej matki.

Zasada ta nie zna ani czasowych, ani przestrzennych ograniczeń, przez co miejsce pobytu twoje matki nie gra roli Dzięki wszechobecności uniwersalnego umysłu nie można tu w ogóle mówić o leczeniu na odległość w odróżnieniu od terapii osobiście prowadzonej na miejscu. Ni chodzi też o to, abyś był myślami gdzieś daleko przy matce; leczenie polega raczej na dynamice żywych wyobrażeń zdrowia, dobrego samopoczucia i odprężenia, które przenosząc się na podświadomość matki, odpowiednio zadziałają.

Typowym przykładem tak zwanego leczenia na odległość jest poniższy przypadek; mieszkając w Los Angeles słuchaczka moich audycji radiowych tak modliła się za swoją zamieszkałą w Nowym Yorku matkę, która cierpiała na ciężki zakrzep: " Duchowa moc uzdrowicielska jest wszech obecna i otacza także tam , daleko moją matkę. Jej fizyczna dolegliwość to wierne odbicie jej myśli i wyobrażeń. Umysł rzuca swoje obrazy na ciało, jakby było ekranem filmowym. Żeby zmienić bieg wydarzeń, muszę więc założyć inny film. Mój umysł będzie więc projektorem , a ja wyświetlę swoje wyobrażenia, w których matka cieszy się pełnym zdrowiem. Ta sama nieskończona moc, która stworzyła ciało matki i wszystkie jej narządy, przenika odtąd i leczy każdy atom jej istoty; każdą komórkę jej organizmu przepełnia spokój i harmonia. Bóg natchnie prowadzących ją lekarzy, i każda ręka, jaka dotknie matki, nieść będzie dobro i zdrowie. Wiem, że w rzeczywistości żadna choroba nie istnieje, inaczej bowiem nikt nie mógłby wyzdrowieć. Łącze się odtąd z nieskończoną zasadą miłości i życia; wiem że te myśli przyniosą matce spokój , harmonie i zdrowie, chcę tego."

Powtarzała tę modlitwę kilka razy dziennie, aż po paru dniach, ku wielkiemu zaskoczeniu leczącego jej matkę specjalisty, nastąpiła przedziwna poprawa. Lekarz był pełen podziwu, jak mocno matka wierzyła w boską wszechmoc. Wyobrażenia córki ożywiły duchowo-twórczą zasadę, która objawiła się w ciele matki pełnią zdrowia i harmonii. Uzdrowienie, które córka z góry zakładała, stało się faktem.

Siła kinetyczna podświadomości

Mój znajomy psycholog poddał się badaniu rentgenowskiemu, które wykazało wyraźne ślady gruźlicy w jednym płucu. Wyrobił sobie wtedy nawyk powtarzania przed zaśnięciem następujących, wolnych od jakichkolwiek wątpliwości myśli; " Każda komórka, każdy nerw, każda tkanka i każdy mięsień moich płuc oczyszcza się w tej chwili i zdrowieje. Wkrótce mój organizm odzyska równowagę i zdrowie."

Nie jest to dosłowny cytat, oddaje jednak sens jego myśli. Po jakiś czterech tygodniach prześwietlenie wykazało, że po chorobie ani śladu.

Chcąc zagłębić jego metodę pytałem dlaczego robił to właśnie przed snem. Odpowiedział: "Kinetyczna działanie podświadomości trwa przez cały czas snu. Dlatego zanim zapadniemy w drzemkę, powinny nas zaprzątać pozytywne myśli." Tkwi w tym głęboka prawda - ktoś bowiem, kto skupi się na wyobrażeniu całkowitego zdrowia i harmonii, unika myśli o własnych dolegliwościach.

Dlatego zachęcam cię usilnie, abyś nie mówił o swoich dolegliwościach ani nie nazywał ich po imieniu. Im większy czujemy przed nim respekt, tym bardziej się pogłębiają. Działaj więc niczym duchowy chirurg; jednym pewnym cięciem usuwaj wszelkie negatywne myślenie tak, jak na zdrowym drzewie ucina się uschnięte konary.

Dopóki żyjesz myślą o chorobie i jej objawach, dopóty hamujesz kinetyczne działanie podświadomości, nie pozwalając, by rozwinęła pełną uzdrowicielską siłę. Poza tym, za sprawą twojego umysłu negatywne wyobrażenia nazbyt łatwo stają się rzeczywistością - tą właśnie, której tak bardzo się obawiamy. Dlatego, miej na uwadze wielkie prawdy o życiu i postępuj z miłością.

STRESZCZNIE:

  1. Musisz uzmysłowić sobie, co obdarza cię prawdziwym zdrowiem. Nabierz mocnego przeświadczenia, że pod fachowym kierunkiem twoja podświadomość przyniesie zdrowie duszy ciału.
  2. Ułóż sobie dokładny plan, w jaki sposób chcesz przekazać podświadomości życzenia i zlecenia.
  3. Wyobraź sobie najbardziej wyraziście jak potrafisz, spełnienie swoich pragnień i uznaj, że już się urzeczywistniły. Jeśli nie zabraknie ci wytrwałości i koncentracji, sukces nie każe na siebie długo czekać.
  4. Pamiętaj, co naprawdę znaczy słowo "wiara": oznacza ono myśl obecną w twoim duchu. Każda zaś myśl posiada twórczą moc samo uzdrawiania.
  5. Niedorzecznością byłoby sądzić, że choroba lub cokolwiek innego może ci zaszkodzić albo sprawić ból. Nie pozwól, aby coś cię odwiodło od wiary w pełnie zdrowia, w sukces, spokój, dobrobyt i boską opiekę.
  6. Szlachetne myśli niech wejdą ci w nawyk - a zamienią się w szlachetne czyny.
  7. Korzystaj z siły, jaką jest modlitwa. Snuj plany, idee, wizje. Umysłem i wyobraźnią utożsamiaj się z wyobrażeniem, zachowuj właściwą postawę umysłu, a twoja modlitwa zostanie wysłuchana.
  8. Pamiętaj zawsze, że moc uzdrawiania zyskuje każdy, kto jej pragnie i umie w nią uwierzyć. Wiara oznacza tutaj wiedze o prawdziwym działaniu świadomości i podświadomości. Prawdziwa wiara powstaje dopiero wraz z prawdziwym zrozumieniem.
  9. "Ślepą wiarę" posiadł ktoś, kto nie mający wiedzy naukowej o działających tu siłach, odnosi sukcesy lecznicze.
  10. Naucz się modlić za swoich chorych bliskich. Uspokój i odpręż ciało i umysł, a wtedy przez wszechobecny umysł subiektywny twoje myśli o zdrowiu, witalności i doskonałości uzdrowią bliską ci osobę, udzielając się jej podświadomości.